NIỆM PHẬT, LỄ SÁM – CHÁNH TRỢ SONG TU

Chủ giảng: Pháp Sư Định Hoằng

Giảng ngày 25 tháng 6 năm 2014 tại Tịnh Tông Học Hội Lục Hoà – Thành phố Cao Hùng, Đài Loan