DIỆU PHÁP TRỪ CHƯỚNG DIỆT NGHI

Chủ giảng: Pháp Sư Định Hoằng

Giảng ngày 21 tháng 4 năm 2014 tại: Tịnh Tông Học Hội Lục Hoà, TP Cao Hùng – Đài Loan.