CHIÊM SÁT SÁM LƯỢC GIẢNG

Chủ giảng: Pháp Sư Định Hoằng

Giảng ngày 23 tháng 4 năm 2014 tại Giảng đường Hiếu Liêm Đài Bắc, Đài Loan.