CHIÊM SÁT HÀNH PHÁP DIỆT CHƯỚNG TRỪ NGHI

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng 

Giảng ngày 09 tháng 02 năm 2014 tại Địa Tạng Tịnh Tông Học Hội – TP Đài Bắc, ĐÀI LOAN.