NAM MÔ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

GIẢNG GIẢI CHIÊM SÁT HÀNH PHÁP

DUYÊN KHỞI BỘ CHIÊM SÁT HÀNH PHÁP
Đại Sư Ngẫu Ích (1599 – 1655) – Tổ thứ 9 Tịnh Độ Tông

Chư Phật Bồ Tát, thương nhớ quần mê, còn hơn mẹ nhớ con, dùng đủ loại phương tiện, dạy dỗ để thoát khỏi khổ ải luân hồi. Thế nhưng chúng sanh không hiểu rõ nhân duyên nghiệp báo, không biết đoạn ác tu thiện, tín tâm thanh tịnh ngày một suy yếu, năm thứ ô trọc (ngũ trọc) tăng lớn. Bởi do cảm thương trước sự kịch khổ, với lòng từ bi đáp lại duyên cớ đó, mà có một vị Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tín, thưa thỉnh Thế Tôn, thương xót chỉ bày phương tiện cứu giúp. Đức Phật mới ngợi khen rộng lớn công đức của Địa Tạng Bồ Tát, vì chúng sanh mà kiến lập phương tiện dùng Tam Chủng Luân Tướng để xem sai biệt về thiện ác của chúng sanh, từ đó tu hai phép quán, quay về nhất thật cảnh giới. Nên với những người nghiệp nặng, trước tiên không nên tu định tuệ, mà chiếu theo Sám pháp để đạt được thanh tịnh, sau đó mới tu tập hai phép quán thì mới tránh được chướng ngại. Thực sự đối với thời mạt pháp thì đây là phương tiện thù thằng trong các loại phương tiện vậy.

Tôi buồn vì chướng tâm sâu nặng, học pháp thì ngày càng loạn, luật giáo thiền tông, tạp loạn cũng chẳng chuyên nhất được, may mắn thay gặp được pháp này, khai phá mê mờ cho tôi, xem xét về nghi thức này thấy có cả lý quán, lại có thể thực hành ngay, bèn đem các sám pháp, chắt lọc lựa chọn đưa vào bản sám nghi này, lập thành Thập khoa hành pháp, mỗi mỗi đều được lấy bày ra trước mắt, từ đầu đến cuối xem xét từng chi tiết nhỏ một để quyết định. Nay thuật lại duyên khởi về pháp hành này cho chư vị.

Xem thêm: Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Hành Pháp – Đại Sư Ngẫu Ích

Đại sư Ngẫu Ích (1599-1655 CN)
Tổ thứ 9 – Tịnh Độ Tông

Lời ban biên tập

Kính bạch quý Thầy, quý cô, quý Đại Đức gần xa

Kính thưa quý liên hữu đồng tu!

Cách đây nhiều năm, từ khi con tiếp xúc được Phật Pháp, lại nghe được Pháp môn Tịnh Độ “nan tín chi pháp”, thù thắng hơn lại gặp được Ân Sư Tịnh Không chỉ dạy, con đã ngày đêm nghe pháp của Ngài. Lúc nghe ngài giảng, con đã nhiều lần nghe ngài tán thán Đại Sư Ngẫu Ích, Ngài thường nói Đại Sư Ngẫu Ích là A Di Đà Phật tái lai. Lại nghe nhiều lần Ngài cũng nhắc về Chiêm Sát, nhưng lúc đó như nước đổ lá khoai, thực sự không để ý lắm. Cho đến một ngày con có xem được bộ đĩa phóng sự của một đài truyền hình Trung Quốc về “Hộ niệm để chữa bệnh ung thư”, trong bộ đĩa này, con thấy vị cư sĩ chủ lễ đã sử dụng Chiêm Sát Luân Tướng để hỏi Ngài Địa Tạng về việc hộ niệm cũng như về thời gian hoàn mãn hộ niệm cho lão nông bị ung thư thì con có tò mò hơn. Lúc đó (khoảng 2011), con tìm kiếm bộ Kinh này để tìm hiểu nhưng không đủ duyên nên không thể tìm được.

Cho đến năm 2015, được một vị đồng tu giới thiệu về Chiêm Sát Sám và một đĩa giảng của Pháp Sư Định Hoằng, con cũng đã về sám hối theo nghi thức này. Tuy nhiên, do túc căn nhiều đời nghiệp nặng nên chỉ hành được một thời gian, lại không được nghe giảng kỹ càng, lo sợ tâm “xem tạp” khi tu tập nên con đã từ bỏ pháp sám này.

Có lẽ do Ngài Địa Tạng đã từ bi chiếu cố, nên cuối năm 2016 con gặp lại được sám pháp này, lại nghe được thêm nhiều đĩa giảng cũng như nghi thức cụ thể thực hành mà ngài Định Hoằng giảng. Con thành kính tri ân nhóm dịch của Thầy Vọng Tây Cư Sĩ cũng như cô Hạnh Chơn và một số dịch giả khác chuyển ngữ để con hiểu rõ hơn về pháp sám này.

Khi gặp lại được pháp Chiêm Sát này, Diệu Âm con như cơn hạn gặp được mưa rào, cảm thấy trong lòng vô cùng phấn khởi. Nhất là khi nghe được Pháp Sư Định Hoằng đã nhiều lần phổ khuyến đồng tu Tịnh Độ lấy pháp sám này làm trợ hạnh cho việc chuyên tu Tịnh Nghiệp.

Ban đầu con vô cùng hoài nghi và rất sợ xen tạp, sợ không đúng pháp như Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không khuyên dạy là “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”.

Thế nhưng tự soi xét lại nhiều năm tu tập của con, thấy nghiệp chướng sâu dày, phước mỏng, đã nhiều lần phát tâm tu tập ổn định thời khoá nhưng cứ mỗi lần như thế lại bị chướng duyên, không thể giữ được việc tu tập, khiến công phu gián đoạn, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần nhiều phen nổi lên bủa vây tứ phía. Con cảm thấy trong lòng vô cùng xấu hổ, phụ lòng mong mỏi của Ân Sư và của chư Phật mười phương.

Nhiều lần nghe Pháp Sư Định Hoằng phổ khuyến, con đã đọc kỹ bộ Kinh Chiêm Sát Thiên Ác Nghiệp Báo và đọc lại các phần trong nghi thức sám hối (Sám Nghi), đối chiếu lại những điều mình đã được học ở Ân Sư Tịnh Không về pháp môn Tịnh Độ, cảm thấy không có gì chướng ngại, và thấy mọi điều trong pháp sám Chiêm Sát này đúng là trợ hạnh cho pháp môn Tịnh Độ, lại rất tương ưng với những điều mà hành giả Tịnh Độ cần phải bổ khuyết.

Khi đọc được phần “Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Hành Pháp” của Đại Sư Ngẫu Ích – người được tôn xưng là vị Tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, mới thấy được sự tha thiết của Ngài đối với pháp Chiêm Sát này, như liều thuốc trợ hạnh cho Đồng tu Tịnh Độ trong thời mạt pháp. Lại nhiều phen nghe Pháp Sư Định Hoằng chân thành, tha thiết đồng tu Tịnh Tông thời nay nương theo pháp sám này để tiêu trừ nghiệp chướng, giúp tăng tín tâm thanh tịnh vào Phật Bồ Tát, vào Pháp môn Tịnh Độ, vào Tây Phương Cực Lạc, nhằm giúp các hành giả Tịnh Độ thêm thuận lợi trên con đường tu tập.

Với sự tha thiết của Đại Sư Ngẫu Ích cũng như Pháp Sư Định Hoằng về pháp này, Diệu Âm con đã buông xuống những chấp trước của mình mà thực hành theo, hàng ngày thành tâm sám hối. Quả thật đúng như lời Pháp sư Định Hoằng nói, tự con chiêm nghiệm thấy nghiệp chướng của mình được tiêu trừ bớt đi, kể từ khi tu hành sám pháp này công phu không bị gián đoạn, niệm Phật thấy tốt hơn, cảm giác được lực gia trì rất lớn của Ngài Địa Tạng cũng như chư Phật mười phương. Lại nhiều lần buông xả tri kiến của mình mà thành tâm sử dụng Chiêm Luân tướng pháp để hỏi Ngài Địa Tạng về các vấn đề lớn trong tu tập cũng như những việc đại sự trong đời, thấy được sự tương ưng trong câu trả lời của Ngài. Con làm theo những lời Ngài chỉ dạy mà không phải tự mình quyết định nữa nên thấy được những điều mà Pháp Sư Định Hoằng giảng là chân thật, không hư dối.

Diệu Âm con mặc dù khả năng Hán Văn không có, trí tuệ lại cạn cợt. Nhưng vì mong muốn được học nên đã cầu sự gia trì của chư Phật, của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát để chuyển ngữ một số tài liệu như bộ “Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Hành Pháp” của Đại Sư Ngẫu Ích, các bản Nghi thức đầy đủ, bản nghi thức thuần thục, các bản hướng dẫn thực hiện Chiêm Luân tướng Pháp, bản tra cứu bộ Mộc Luân, sang tiếng Việt, trước là để tự mình có tài liệu tu học, sau là để trợ duyên cho các đồng tu.

Con biết rằng tài liệu chuyển ngữ này chắc chắn còn nhiều sai sót, nên Diệu Âm con đính kèm vào sau tài liệu này là nguyên gốc tiếng Hán, mong mỏi rằng có vị thiện tri thức nào am hiểu Hán Văn cổ, có thể giúp chuyển ngữ lại toàn bộ để phổ biến đến đồng tu Tịnh Tông khắp nơi.

Diệu Âm con xin năm vóc sát đất thành tâm sám hối nếu có bất kỳ sai sót nào trong quá trình chuyển ngữ. Mong Quý Thầy, Quý Cô và quý liên hữu đồng tu gần xa lượng tình tha thứ, trợ duyên. Và nếu có được chút công đức nào, con xin hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, hồi hướng đến hết thảy khắp pháp giới chúng sanh, tất cả đều viên thành Phật Đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

Bất huệ đệ tử Diệu Âm thành tâm sám hối